Wyniki naborów

Wyniki naboru nr 3/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

W związku z zakończonymi naborami wniosków  Nr 3/2019, 4/2019, 5/2019 informujemy, iż dnia 14 maja 2019 roku o godzinie 14:00 odbędzie sie posiedzenie Rady Decyzyjnej. 

 

Porządek Obrad Posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w dniu 14.05.2019 r. godzina 14.00

Strony