WYNIKI NABORU DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJA 2024

Lokalna Komisja Grantowa w trakcie oceny wniosków

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” Edycja 2024. Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować wszystkie z 8 złożonych wniosków.
Łącznie przekażemy na Państwa działania 24 000,00 zł. Lokalna Komisja Grantowa obradowała na posiedzeniu w dniu 08 lipca 2024 roku. W skład Komisji weszło pięciu przedstawicieli różnych środowisk:

Strony