Wykaz członków LGD Ziemia Łowicka

L.p.  imię nazwisko gmina sektor
1 Paweł Kwiatkowski Domaniewice publiczny
2 Zbigniew Bończak Zduny gospodarczy
3 Andrzej Zimiński Bielawy społeczny
4 Mirosław Pawłowicz Domaniewice gospodarczy
5 Arkadiusz Stajuda Domaniewice mieszkańcy
6 Emilia Jaraźna Kiernozia społeczny
7 Beata Miazek Kiernozia publiczny
8 Janusz Wasilewski Kiernozia gospodarczy
9 Dariusz Reczulski Chąśno publiczny
10 Irena Kolos Chąśno gospodarczy
11 Ireneusz Sołtysiak Chąśno mieszkańcy
12 Sylwester Kubiński Bielawy publiczny
13 Marzana Kujawiak Łowicz społeczny
14 Andrzej Barylski Łowicz publiczny
15 Anna Krysicka Bielawy społeczny
16 Jarosław Bogucki Kiernozia mieszkańcy
17 Anna Stawińska Bielawy społeczny
18 Edyta Baleja Domaniewice społeczny
19 Iwona Żaczek Zduny społeczny
20 Wiesław Dałek Zduny mieszkańcy
21 Krzysztof Sokalski Nieborów gospodarczy
22 Robert Basiński Kocierzew Poł. gospodarczy
23 Tadeusz Trakul Kocierzew Poł. społeczny
24 Lucyna Sierota Kocierzew Poł. gospodarczy
25 Zbigniew Żaczek Kocierzew Poł. mieszkańcy
26 Agnieszka Wojda Kocierzew Poł. publiczny
27 Adam Janiak Nieborów mieszkańcy
28 Stanisław Bednarek Nieborów społeczny
29 Andrzej Czapnik Nieborów publiczny
30 Andrzej Werle Nieborów społeczny
31 Piotr Trębski Chąśno gospodarczy
32 Ireneusz Gralak Bielawy gospodarczy
33 Tomasz Chądzyński Bielawy gospodarczy
34 Beata Mikituła Domaniewice społeczny
35 Aneta  Grzegory Zduny gospodarczy
36 Małgorzata Pawlata Domaniewice mieszkańcy
37 Grażyna Haczykowska Nieborów społeczny
38 Roman Wodzyński Domaniewice społeczny
39 Krzysztof Figat Nieborów społeczny
40 Łucja Sierota Chąśno społeczny
41 Jarosław Papuga Nieborów publiczny
42 Krzysztof Skowroński Zduny publiczny
43 Piotr Błaszczyk Łowicz mieszkańcy
44 Grzegorz Bogucki Kiernozia gospodarczy
45 Irena Białas Bielawy społeczny
46 Agnieszka Rutkowska Chąśno społeczny
47  Anna Rybus Łowicz gospodarczy
48 Krzysztof Budnicki Kiernozia społeczny
49 Daniel Gać Kocierzew Poł. społeczny
50 Piotr  Taraska Kocierzew Poł. gospodarczy
51 Ryszard Krzykowski Bielawy Gospodarczy
52 Dominik Bogus Łowicz gospodarczy
53 Marzena Bogusz Kocierzew Poł. publiczny - Sołtys Wsi Łaguszew
54 Łukasz  Klimkiewicz Zduny społeczny - Ochotnicza Straż Pożarna w Strugienicach
55 Renata  Kasińska Bielawy społeczny - KGW Gminy Bielawy