Wykaz członków LGD Ziemia Łowicka

L.p.  imię nazwisko gmina sektor
1 Paweł Kwiatkowski Domaniewice publiczny
2 Zbigniew Bończak Zduny gospodarczy
3 Andrzej Zimiński Bielawy społeczny
4 Mirosław Pawłowicz Domaniewice gospodarczy
5 Arkadiusz Stajuda Domaniewice mieszkańcy
6 Agata Wodzyńska Domaniewice społeczny
7 Emilia Jaraźna Kiernozia społeczny
8 Beata Miazek Kiernozia publiczny
9 Janusz Wasilewski Kiernozia gospodarczy
10 Dariusz Reczulski Chąśno publiczny
11 Irena Kolos Chąśno gospodarczy
12 Ireneusz Sołtysiak Chąśno mieszkańcy
13 Sylwester Kubiński Bielawy publiczny
14 Marzana Kujawiak Łowicz społeczny
15 Andrzej Barylski Łowicz publiczny
16 Anna Krysicka Bielawy społeczny
17 Jarosław Bogucki Kiernozia mieszkańcy
18 Anna Stawińska Bielawy społeczny
19 Edyta Baleja Domaniewice społeczny
20 Iwona Żaczek Zduny społeczny
21 Wiesław Dałek Zduny mieszkańcy
22 Krzysztof Sokalski Nieborów gospodarczy
23 Robert Basiński Kocierzew Poł. gospodarczy
24 Tadeusz Trakul Kocierzew Poł. społeczny
25 Lucyna Sierota Kocierzew Poł. gospodarczy
26 Zbigniew Żaczek Kocierzew Poł. mieszkańcy
27 Agnieszka Wojda Kocierzew Poł. publiczny
28 Adam Janiak Nieborów mieszkańcy
29 Stanisław Bednarek Nieborów społeczny
30 Andrzej Czapnik Nieborów publiczny
31 Andrzej Werle Nieborów społeczny
32 Piotr Trębski Chąśno gospodarczy
33 Ireneusz Gralak Bielawy gospodarczy
34 Tomasz Chądzyński Bielawy gospodarczy
35 Beata Mikituła Domaniewice społeczny
36 Aneta  Grzegory Zduny gospodarczy
37 Małgorzata Pawlata Domaniewice mieszkańcy
38 Grażyna Haczykowska Nieborów społeczny
39 Roman Wodzyński Domaniewice społeczny
40 Krzysztof Figat Nieborów społeczny
41 Łucja Sierota Chąśno społeczny
42 Jarosław Papuga Nieborów publiczny
43 Krzysztof Skowroński Zduny publiczny
44 Piotr Błaszczyk Łowicz mieszkańcy
45 Grzegorz Bogucki Kiernozia gospodarczy
46 Irena Białas Bielawy społeczny
47  Agnieszka Rutkowska Chąśno społeczny
48 Anna Rybus Łowicz gospodarczy
49 Krzysztof Budnicki Kiernozia społeczny
50 Daniel Gać Kocierzew Poł. społeczny
51 Piotr  Taraska Kocierzew Poł. gospodarczy
52 Ryszard Krzykowski Bielawy Gospodarczy
53 Dominik Bogus Łowicz gospodarczy