PROW 2021-2027

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 24 lutego 2023 roku Grupa Robocza ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027 spotkała sie kolejny raz. Na spotkaniu zostały omówione dokumenty dotyczące wyboru Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności Kryteria wyboru i warunki dostępu.

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 28 października 2022 roku w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027.

W skład Grupy Roboczej Uchwałą Zarządu nr 16/Z/2022 z dnia 27 września 2022 zostały powołane nastepujące osoby:

Rozpoczynamy prace nad Nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027

Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu 11 lipca 2022 roku, przedstawiciele Zarządu LGD "Ziemia Łowicka" w osobach Prezes Dariusz Reczulski oraz Wiceprezes Zbigniew Bończak podpisali umowę w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze. Tym samym rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Niebawem na naszej stronie pojawi się harmonogram spotkań w każdej z 8 Gmin wchodzących w skład LGD "Ziemia Łowicka".