Włącz się w budowę strategii i miej wpływ na rozwój swojej gminy

Szanowni mieszkańcy Gmin

Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Już po raz drugi w 7-letniej historii istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka" przystępujemy do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument Lokalnej Strategii Rozwoju. W poprzedniej perspektywie unijnej 2014-2020 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy na naszym obszarze ponad 10 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Zapraszam zatem do włączenia się w prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027. Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa łódzkiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji i inicjatyw, które wpłyną na rozwój Naszych Gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Jestem przekonany, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów. 

Zwracam się do Państwa z prośbą, o włączenie się w prace nad tworzeniem LSR, poprzez wypełnienie poniższej  Ankiety oraz Informacji - Pomysł na Projekt. Zawarte w nich dane, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez Lokalną Grupę Działania rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. Na podstawie wniosków uzyskanych z analizy Ankiet i Państwa pomysłów na projekty określone zostaną cele i kierunki działań LGD „Ziemia Łowicka”.

Deklaruję, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii

Z poważaniem,

Prezes LGD „Ziemia Łowicka”

Dariusz Reczulski

 

Dokumenty można składać:

1. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdziemialowicka.pl lub poprzez wypełnienie formularza online

2. pocztą tradycyjną na adres: LGD "Ziemia Łowicka", ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz (decyduje data wpływu do LGD)

3. osobiście

Termin składania dokumentów do 15 października 2022 roku do godziny 16.00

   ANKIETA

   INFORMACJA - POMYSŁ NA PROJEKT

ANKIETA - FORMULARZ ONLINE

  INFORMACJA - POMYSŁ NA PROJEKT- FORMULARZ ONLINE