Generator wniosków

GENERATOR WNIOSKÓW GRANTOWYCH

Niniejszym informujemy, że Generator dotyczący naborów grantowych jest umieszczony pod kazdym z ogłoszeń o naborach w kategorii ZAŁĄCZNIKI i odpowiada danemy naborowi.

 

Poniżej przedstawiamy instrukcje korzystania z genetatora wniosków grantowych

Link do instrukcji <kliknij tutaj>

GENERATOR WNIOSKÓW POW. 50 TYS.

 W związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.

ARiMR jest w trakcie  ustalania terminu, od którego będzie możliwe czasowe wyłączenie generatora.

Jednocześnie proszę, aby w  kolejnych ogłoszeniach o naborach, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na operacje, dla których wnioski mogłyby zostać wypełnione przy wykorzystaniu generatora, nie wskazywać tego narzędzia. Powyższe obowiązuje do odwołania.

 Prosimy o nie używanie w/w generatora ze względu na wadliwe jego działanie.