Dokumenty do Pobrania 2023-2027

1. PROCEDURY GRANTOWE

  • PROCEDURY GRANTOWE 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

2. PROCEDYRY KONKURSOWE

  • PROCEDURY KONKURSOWE - Rozwój DG, Rozwój GA, Rozwój ZE, Rozwój KŁŻ, Projekty pozostałe

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3


1. LSR

2. BUDŻET

3. PLAN DZIALANIA

4. PLAN WYKORZYSTANIA BUDŻETU

5. CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR 2023-2027

6. UMOWY RAMOWE I ANEKSY

UMOWA RAMOWA 2023-2027

ANEKS NUMER 1  

7. MONITORING I EWALUACJA

..................................................


POZOSTAŁE DOKUMENTY

  1. Fiszka projektowa 2023 - 2027

      2. Deklaracje członkowskie

       3. ​​​​​​​​​​​​​​Regulaminy

      4. ZESTAWIENIA RZECZOWO - FINANSOWE

  • Zestawienie Rzeczowo – Finansowe