GRUPA ROBOCZA

Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” na lata 2023-2027 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora publicznego oraz społecznego i gospodarczego do zgłaszania się na członków Grupy Roboczej ds. tworzenia strategii.

Informujemy, że w skład Grupy Roboczej powinny wejść osoby z sektora publicznego – reprezentanci gmin Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” wskazane przez Wójtów Gmin z terenu LGD „Ziemia Łowicka”, osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP itp.) oraz osoby z sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rolnicy, itp.) aktywnie działający na rzecz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka”. Osoby te powinny wykazywać się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów, wdrażaniu dotychczasowej strategii Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” lub być członkiem Rady – organu decyzyjnego ws. wyboru projektów w Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Łowicka”. Osoby te powinny być również dyspozycyjne ze względu na planowane częste spotkania Grupy Roboczej.

Osoby chętne do zaangażowania się w prace na rzecz opracowywania strategii prosimy o zgłaszanie się do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00 mailowo na adres biuro@lgdziemialowicka.pl. Wszelkie informacje dotyczące powstania Grupy Roboczej oraz prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy kierować do Pani Anny Tarnowskiej lub Małgorzaty Łykowskiej – Koordynatorów opracowania strategii.

Jednocześnie informujemy, że wybór osób z sektora społecznego i gospodarczego zostanie dokonany przez Zarząd LGD „Ziemia Łowicka”  na podstawie dotychczasowej aktywnej działalności i zaangażowania na rzecz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w obecnej perspektywie finansowej oraz biorąc pod uwagę reprezentatywność sektora społecznego i gospodarczego w grupie. Będzie brana również pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!