Zmiana LSR 2023-2027

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr UM05-6572-UM0510004/23 RRIII.432.20.42.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku zaistniala konieczność wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W związku z powyższym wprowadzone zmiany zostają poddane konsultacjom. Ewentualne uwagi można zgłaszać do Biura LGD "Ziemia Łowicka" do dnia 04.09.2023 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem maila: biuro@lgdziemialowicka.pl, telefonicznie 46 811 55 19 lub osobiście w godzinach urzędowania biura LGD.

Projekt naniesionych zmian w LSR