LSR 2023-2027

Wersja ostateczna LSR 2023-2027 przyjęta uchwałą Rady Decyzyjnej 

>>>>>Treść LSR 2023-2027 LGD "Ziemia Łowicka"<<<<<