„Grant na lepszy start”

Niebawem zostanie ogłoszony konkurs „Grant na lepszy start”. Na stronie http://www.grantnalepszystart.pl/ można zapoznać się z dokumentami i zasadami, które obowiązywały w 2015 roku

  Wbieżącym roku będą bardzo zbliżone.
Od 22 lutego będą dostępne dokumenty obowiązujące w tym roku oraz harmonogram spotkań.