Grant 3/2022/G Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Grant nr 3/2022/G Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.
1. Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Bielawy - kwota grantu 21 700,00 zł
2. Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zryw Wygoda”. - kwota grantu 30 000,00 zł
3. Rozwój sportu w Gminie Kocierzew Południowy - kwota grantu 36 400,00 zł
4. Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS OLIMPIA NIEDŹWIADA - kwota grantu 33 000,00 zł
5. Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej „Zdrowy zakątek” (Sobota gm. Bielawy)- kwota grantu 21 699,00 zł
6. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla mieszkańców Gminy Domaniewice - kwota grantu 12 500,00 zł
 

1. Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Bielawy
2. Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zryw Wygoda”.
3. Rozwój sportu w Gminie Kocierzew Południowy
4. Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS OLIMPIA NIEDŹWIADA
5. Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej „Zdrowy zakątek” (Sobota gm. Bielawy)
6. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla mieszkańców Gminy Domaniewice