Grant nr 2/2022/G Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

Efekty realizacji Grantu nr 2/2022/G Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" i 7 zadań:
1. Budowa ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Piaski - kwota grantu 27 500,00 zł
2. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Łaźniki poprzez budowę altany - kwota grantu 19 000,00 zł
3. Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Złakowie Borowym - kwota grantu 17 000,00 zł
4. Instalacja oświetlenia Drogi Krzyżowej przy kościele w Bednarach - kwota grantu 36 000,00 zł
5. Wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Bełchowie gm. Nieborów - kwota grantu 24 807,00 zł
6. Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Teresewie w celu utworzenia infrastruktury społeczno - kulturalnej - kwota grantu 18 319,00 zł
7. Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślach - kwota grantu 18 440,00 zł

1. Budowa ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Piaski - kwota grantu 27 500,00 zł
 
2. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Łaźniki poprzez budowę altany - kwota grantu 19 000,00 zł
3. Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Złakowie Borowym - kwota grantu 17 000,00 zł
4. Instalacja oświetlenia Drogi Krzyżowej przy kościele w Bednarach - kwota grantu 36 000,00 zł
5. Wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Bełchowie gm. Nieborów - kwota grantu 24 807,00 zł
6. Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Teresewie w celu utworzenia infrastruktury społeczno - kulturalnej - kwota grantu 18 319,00 zł
7. Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślach - kwota grantu 18 440,00 zł