HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH

Operacja realizowana w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy).

 

Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana ze środków

„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH W GMINACH