Kolejna wizyta DZIAŁAJ LOKALNIE w pszczelim świecie

Sen ma ogromny wpływ na ludzkie procesy pamięciowe, podobnie jest i u naszych pszczelich przyjaciół. Pszczoły miodne potrafią spać nawet 8 godzin. Młodsze pszczoły śpią krócej, ale następuje to bez wyraźnego rytmu dzień-noc. Ale starsze, spracowane zbieraczki swoje muszą odespać. Eksperyment przeprowadzony przez badaczy udowodnił tą tezę. Pszczoły, które zostały pozbawione snu z trudem trafiały z powrotem do ula, a taniec robotnic (wbudowany system GPS), które natknęły się na źródło pokarmu poza ulem stawał się mało dokładny przez co zbieraczami nie były w stanie do niego trafić.

Te i inne ciekawostki można było usłyszeć w ramach mobilnych warsztatów edukacyjnych, które prowadził pan Piotr Palewicz.

Ostatnie spotkanie odbyło się 11.09.2023 r. w Jackowicach. Gmina Zduny zadbała o edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony bioróżnorodności, a w szczególności owadów zapylających poprzez wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie kompleksu rekreacyjnego mieszczącego się w miejscowości Jackowice.

Lepszego miejsca warsztaty nie można sobie wymarzyć.