KONKURENCYJNY WYBÓR WYKONAWCÓW

Beneficjentom, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych przez LGD naborów przypominamy o zachowaniu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji, których wartość przekracza 20 tys. zł netto. Wyboru należy dokonać zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Wyłonienie wykonawcy zadań zgodnie z Rozporządzeniem odbywa się poprzez portal ARiMR.

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania i umieszczenia oferty na portalu przez wnioskodawców i beneficjentów znajdują się po linkiem:

www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#wzoryDokumentow

Treść Rozporządzenia

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020