Podpisanie Umów Grantowych

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i rozpoczyna się realizacja 6 projektów grantowych na na łączną kwotę 215 212,00 zł. 

Wśród grantobiorców znaleźli się:

OSP w Karsznicach Dużych - zadanie Grantowe pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem”

Gmina Domaniewice - zadanie Grantowe pod nazwą „Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”

OSP w Kocierzewie Południowym - zadanie Grantowe pod nazwą „Modernizacja części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym”

OSP w Chruślinie - zadanie Grantowe pod nazwą „Modernizacja Sali zebrań OSP w Chruślinie”

OSP w Wiskienicy Dolnej - zadanie Grantowe pod nazwą „Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Wiskienica Dolna poprzez modernizację Sali Domu Ludowego”

OSP w Kiernozi - zadanie Grantowe pod nazwą „Modernizacja w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi wraz z zakupem wyposażenia”