Posiedzenie Rady Decyzyjnej

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dniu 22 lipca 2021 roku (czwartek) o godzinie 13:00 w Siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, ul. Jana Pawła II 173/175,
99-400 Łowicz
odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.

Porządek Posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
 5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru 1/2021/G - Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne
 6. Analiza przeprowadzonej przez biuro oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla naboru nr 1/2021/G - Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne
 7. Sprawdzenie zgodności oceny biura LGD z LSR lub ponowna ocena Rady Decyzyjnej o zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Stworzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej listę.
 9. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Ziemia Łowicka” złożonych w ramach naboru nr 1/2021/G - Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne
 10. Podjęcie uchwał o wybraniu bądź nie wybraniu operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2021/G - Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne
 11. Sporządzenie listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się
  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.
 12. Zajęcie stanowiska Rady Decyzyjnej w sprawie wniosku znak 7/2/2021/21 Beneficjenta Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MSDW” Marcin Salamon
  ul. Piaskowa 3a, 99-418 Bełchów
 13. Zajęcie Stanowiska Rady Decyzyjnej w sprawie oceny wniosku znak 8/2/2021/21 Beneficjenta PARTNER – BHP Anna Jędrachowicz , Zduny 87a, 99-440 Zduny
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.