POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dniu 26 kwietnia 2024 roku (piątek) o godzinie 14:00 w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, ul. Jana Pawła II 173/175,
99-400 Łowicz odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.

Porządek Posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie „Rejestru interesu Członków Rady”
    i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
  4. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z oceną wniosków.
  5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii na zmianę umowy nr 01579-6935-UM0512444/23 z dnia 29 września 2023 roku dla beneficjenta Gmina Kocierzew Południowy (podwyższenie kwoty dotacji). Głosowanie nad przyjęciem uchwały.  
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.