Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 05 lutego 2021 roku