PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ W DNIU 09.05.2022R.