PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ W DNIU 24.02.2022 ROKU