Rozpoczynamy prace nad Nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027

Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu 11 lipca 2022 roku, przedstawiciele Zarządu LGD "Ziemia Łowicka" w osobach Prezes Dariusz Reczulski oraz Wiceprezes Zbigniew Bończak podpisali umowę w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze. Tym samym rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Niebawem na naszej stronie pojawi się harmonogram spotkań w każdej z 8 Gmin wchodzących w skład LGD "Ziemia Łowicka". 

Jednak zanim rozpoczniemy spotkania stacjonarne już zachęcamy do włączenia się w proces tworzenia LSR poprzez wypełnienie poniższej ankiety. 

✍️Ankieta jest dostępna pod linkiem: http://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3e5e5b7b&&b=b1342254e&&c=09a082ae

 

Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana ze środków „Europejskieogo Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”