RUSZA NABÓR DZIAŁAJ LOKALNIE - EDYCJA 2024 ROK

Macie ciekawy pomysł na wspólne działanie????

Zapraszamy do udziału w siódmej już edycji konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w którym wspierane są projekty, inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aktywności społecznej oraz poprawie jakości życia. 

Celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Kwota dotacji nie jest ogromna ale zapewniamy, że ogromna będzie frajda i satysfakcja z przeprowadzonego projektu.

Kwota dotacji: maksymalnie do 3 000,00 zł.

Pula na dotacje wynosi: 24 000,00 zł.

Termin składania wniosków:
od 15 maja 2024 roku do 15 czerwca 2024 roku

przez generator dostępny na stronie https://generatorspoleczny.pl
 

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne z gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny oraz z Gminy i Miasta Kiernozia

W roku 2024, w ramach Konkursów prowadzone będą cztery ogólnopolskie ścieżki tematyczne. Uwypuklenie tych trzech ścieżek ma na celu zwrócenie uwagi na najbardziej pożądane tematy Projektów. Nie oznacza to jednak, że lokalne Projekty mają dotyczyć wyłącznie tej tematyki.

    1. „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – wsparcie mogą otrzymać inicjatywy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie społeczności lokalnych, które przyjmują uchodźców, zapewniają działania integracyjne, pomoc prawną, edukacyjną, psychologiczną i inne.
    2. „Działaj ekologicznie” – propagowanie celów zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
    3. „Młodzież działa lokalnie” – ścieżka, w której dorosła młodzież (w wieku 18-26 lat) będzie mogła przyjąć globalną perspektywę, działając jednocześnie w lokalnych kontekstach. To młodzież w oparciu o własne spostrzeżenia i perspektywy może decydować o zakresie tematycznym swoich przedsięwzięć, działaniach, odbiorcach, budżecie. W organizację Projektu może być zaangażowana młodzież od 13 roku życia.
    4. „Jubileusze wolnej Polski” – ścieżka, w której dofinansowane będą przedsięwzięcia prowadzone w celu podkreślenia znaczenia dla lokalnych społeczności rocznic i jubileuszy obchodzonych w 2024 roku, tj.: 20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO oraz 35 rocznica wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Zachęcamy do uwzględnienia w projektach działań, upamiętniających powyższe rocznice.

Harmonogram realizacji projektu wynoszącego od minimum 2 miesięcy do  maksymalnie 4 miesięcy jest przewidziany na okres od dnia podpisania przez Grantobiorcę umowy o dotację, do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Konsultacje udzielane będą telefonicznie pod nr telefonu 46 811 55 19, lub drogą
e-mailową
biuro@lgdziemialowicka.pl

Formularz wniosku i regulamin konkursu można obejrzeć na stronie: http://www.lgdziemialowicka.pl/

 

Wszelkich informacji o konkursie udzielą:

Koordynator programu – Małgorzata Łykowska,
Koordynator ds. promocji – Anna Tarnowska