Strategia LGD Ziemia Łowicka wybrana do Realizacji !!!!

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym została wyłoniona lista LSR wybranych do dofinansowania. Strategia LGD "Ziemia Łowicka" została wybrana do finansowania, niestety budżet zostanie zmniejszony o 5%.

Wszystkim zaangażowanym w tworzenie Lokalnej Strategii składamy serdeczne podziękowania.

http://www.lodzkie.pl/prow/archiwum-aktualno%C5%9Bci/lista-ocenionych-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanego-przez-spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87-lsr