SZKOLENIE DLA ZAINTERESOWANYCH ROZWINIĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ