Umowa Grantowa podpisana !!!

W dniu 19 listopada 2021 roku Prezes Zarządu Dariusz Reczulski oraz Wiceprezes Zarządu Zbigniew Bończak podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Umowę o przyznanie pomocy na projekt Grantowy pod nazwą: "Rozwój Infrastruktury technicznej i społeczno – kulturalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

Celem projektu jest: Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej poprzez rozwój obiektów i zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne oraz doposażenie organizacji z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" w ciągu dwóch lat od podpisania umowy.

W ramach umowy zostanie zrealizowanych 6 zadań:

Lp. Zadania Wartość zadania
 
Kwota grantu
 
1 2 3 4
ZADANIE NR 1 Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach.  35793,49 35 793,00
ZADANIE NR 2 Modernizacja części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym. 35884,61 35 884,00
ZADANIE NR 3 Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem. 35902,13 35 884,00
ZADANIE NR 4 Modernizacja sali zebrań OSP w Chruślinie.  35998,73 35 884,00
ZADANIE NR 5 Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Wiskienica Dolna poprzez modernizację Sali Domu Ludowego.  35884,00 35 884,00
ZADANIE NR 6 Modernizacja w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi wraz z zakupem wyposażenia 35883,80 35 883,00
RAZEM: 215 346,76 215 212,00