Złożenie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA ŁOWICKA"

W dniu 23 grudnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim strategię wraz z załącznikami. Teraz czekamy na rozpatrzenie wniosku.