Zakończenie realizacji projektu grantowego Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców obszaru LGD

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu grantowego - Umowa o powierzenie Grantu nr 00115-6935-UM0520149/20 

 Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców obszaru LGD

W ramach projektu zrealizowano 5 zadań na łączną kwotę 74 979,00 zł

ZADANIE NR 1

„Jedziemy po zdrowie – promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Kiernozia przez

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach”,

zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 2

"Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Bielawy"

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 3

"Dzień zdrowia w Gminie Kocierzew Południowy" 

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 4

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

ZADANIE NR 5

"Doposażenie szatni sportowej w sprzęt sportowy w celu promocji zdrowego stylu życia i systematycznego

uprawiania sportu przez mieszkańców gminy Zduny" 

- zakres tematyczny - Wzmacnianie Kapitału Społecznego, tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych