Zatrudnienie pracownika

W dniu 09 lutego 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Łowicka" podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia pracownika.

Uchwała Zarządu nr 6/Z/2018