LSR 2023-2027 LGD "Ziemia Łowicka" uzyskała finansowanie

W dniu 17 stycznia 2024 roku Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju złożonych przez LGD w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie łódzkim.

Grant 3/2022/G Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Grant nr 3/2022/G Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.
1. Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Bielawy - kwota grantu 21 700,00 zł

Strony