Kolejna Nowa Działalność

W dniu 10 lipca 2019 r. zawarto kolejną umowę w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy"

07 lipca mieliśmy okazję przyglądać się realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Projekt nosił nazwę "Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Kocierzew Południowy", Beneficjentem było OSP w Jeziorku, kwota dofinansowanie 57139,00 zł

Zabawa była świetna. Gratulujemy pomysłu.

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych i Stołów Regionalnych w Wolborzu

W minioną sobotę 06 lipca LGD "Ziemia Łowicka" wraz z Paniami z KGW z Gminy Chąśno, Zespołem Kiernozianie oraz Twórczynią Ludową Agnieszką Zabost miało okazję promować region łowicki na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych i Stołów Regionalnych w Wolborzu. Organizatorem imprezy była Fundacja 150 lat KGW

Szczególne podziękowania dla GBP w Kocierzewie za użyczenie stroju.

"Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności - praktyczne aspekty działalności"

W dniu 24 czerwca Prezes LGD Ziemia Łowicka Dariusz Reczulski wraz z Wiceprezesem Zbigniewem Bończak podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację projektu pod bazwą: "Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności - praktyczne aspekty działalności". Niebawem więcej szczegółów.

 

Wizyta w LGD

W dniu 27 czerwca 2019 roku w ramach współpracy z Fundacją Zaufania Społecznego "Publica Fides" i Panią Prezes Anną Sołtys, LGD "Ziemia Łowicka", gościła na swoim terenie ponad 20 osobową grupę przedstawicieli między innymi z Gruzji i Ukrainy. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Firmy STEVEN oraz AR Fashion Anna Redzicka z Goleńska, która otrzymała środki na rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Uczestnicy poznali również zasady działalności LGD.
Pięknie dziękujemy Firmie STEVEN oraz AR Fashion Anna Redzicka za serdeczne przyjęcie gości.

Wyniki Konkursu "Działaj Lokalnie" Edycja 2019

Znamy Grantobiorców Działaj Lokalnie Edycji 2019. Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować 8 z 10 złożonych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 24 000,00 zł. W pracach Komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska. Dodatkowo w pracach Komisji uczestniczyły: Koordynator ds. projektu Programu "Działaj Lokalnie" Mariola Foks i Koordynator ds. promocji Programu "Działaj Lokalnie" Małgorzata Łykowska.

Strony