Jak zdobyć uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu Ogłoszeń ARiMR?

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Generator wniosków

GENERATOR WNIOSKÓW GRANTOWYCH

Niniejszym informujemy, że Generator dotyczący naborów grantowych jest umieszczony pod kazdym z ogłoszeń o naborach w kategorii ZAŁĄCZNIKI i odpowiada danemy naborowi.

 

Poniżej przedstawiamy instrukcje korzystania z genetatora wniosków grantowych

Uwaga

Z uwagi na wyjazd szkoleniowy biuro LGD w dniach 02 i 03 luty 2017 r będzie czynne od godziny 9.00 do godziny 13.00

Zmiana Terminu Naborów

Wszystkich zniecierpliwionych informujemy, że niestety z przyczyn proceduralnych nie uda nam się ogłosić naborów w tym roku. Tym samym szkolenie dla beneficjentów z wypełniania wniosku i Biznes Planu zostaje przesunięte bliżej naborów. Jednocześnie informujemy, że pula na poszczególne nabory ulegnie zwiększeniu.
Harmonogram planowanych naborów wraz z kwotami, procedurami oraz kryteriami wyboru pojawi się na stronie niezwłocznie po akceptacji przez Urząd Marszałkowski.

Strony