Projekt współpracy z LGD Gniazdo

W dniu 12 lipca 2018r zostało podpisane porozumienie pomiędzy LGD "Ziemia Łowicka" i LGD Gniazdo na realizację projektu współpracy pod nazwą Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych, akronim FRAK. W dniu dzisiejszym został złożony w Urzędzie Marszałkowski w Łodzi wniosek na realizację tego zadania.

 

Uroczyste podpisanie umów

Dnia 10.07.2018 r. w siedzibie Biura LGD ,,Ziemia Łowicka” odbyło się uroczyste podpisanie umów z Laureatami Konkursu „Działaj Lokalnie 2018”. Przeprowadzono również szkolenie związane z realizacją projektów dotyczące kwestii dokumentowania ponoszonych wydatków, zasad wydatkowania dotacji, sposobów promowania projektów, obowiązku rozliczenia dotacji oraz złożenia raportu merytoryczno-finansowego. Szkolenie prowadził koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie ,,Polcentrum” Damian Krzeszewski. Teraz przed Nami realizacja projektów Wszystkim grantobiorcom jeszcze raz GRATULUJEMY!

Strony