Plan Komunikacji

Cele ogólne działań informacyjno-promocyjnych oraz animacji lokalnej

Celem ogólnym Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jest promowanie LSR, a tym samym Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020, które odzwierciedlają cele Strategii „Europa 2020” zwłaszcza wśród mediów i ogółu mieszkańców LGD oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia przewidzianych w Strategii wśród potencjalnych Beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach Funduszy Europejskich. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach. Cel ogólny działań informacyjno-promocyjnych realizowany jest poprzez wszystkie gminy tworzące Lokalną Grupę Działania.

 

Zmiana godzin pracy biura

Informujemy, że od 04.05.2016 roku zmieniają się godziny pracy biura.


Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00


Jednak z uwagi na sprawy organizacje przed wizytą w biurze prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie.
Dziękujemy za wyrozumiałość i serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014-2020.”

Spotkanie odbędzie się:

9 lutego 2016 r. w godz. 12:00 – 14:30
(rejestracja od godz. 11:45)
w sali konferencyjnej Parku Kulturowego Miasta Tkaczy,
ul. Ks. Rembowskiego 1, 95-100 Zgierz
(sala w drugim budynku na parterze).

Strony