Projekt Współpracy

W siedzibie LGD „PRYM
została podpisana umowa partnerska pomiędzy LGD „PRYM”, Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin CENTRUM, Stowarzyszeniem LGD POLCENTRUM oraz LGD Ziemia Łowicka i RLGD „Z Ikrą” dotyczącą realizacji projektu współpracy pn. „Punkty Aktywnego Wypoczynku”.

Realizacja projektu polega m.in. na wybudowaniu 42 siłowni plenerowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Specjalista ds. koordynowania projektów

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Ziemia Łowicka”
ogłasza konkurs na stanowisko: SPECJALISTA DS. KOORDYNOWANIA PROJEKTÓW
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. wykonanie prac wynikających z bieżących działań Biura LGD,

Podpisanie Pierwszych Umów!!!

Niniejszym informujemy, że w dniu 12 października 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbędzie się uroczyste podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępień.

Strony