PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PRZYGOTOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA ŁOWICKA” NA LATA 2014-2020

Za przygotowanie LSR odpowiedzialny będzie powołany kierownik biura i przedstawiciele zarządu.
Udział społeczności zapewnią konsultacje społeczne, w szczególności poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań konsultacyjnych:

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez udział w spotkaniach. 
 
Pogram spotkań:
1. Przedstawienie działalności LGD „Ziemia Łowicka” oraz założeń PROW na lata 2014-2020
2. Przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron terenu gminy oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń poprzez wypełnienie ankiety.

Strony