Podpisanie Umów Grantowych

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i rozpoczyna się realizacja 6 projektów grantowych na na łączną kwotę 215 212,00 zł. 

Wśród grantobiorców znaleźli się:

OSP w Karsznicach Dużych - zadanie Grantowe pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem”

Umowa Grantowa podpisana !!!

W dniu 19 listopada 2021 roku Prezes Zarządu Dariusz Reczulski oraz Wiceprezes Zarządu Zbigniew Bończak podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Umowę o przyznanie pomocy na projekt Grantowy pod nazwą: "Rozwój Infrastruktury technicznej i społeczno – kulturalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

Zakończenie realizacji projektu grantowego Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców obszaru LGD

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu grantowego - Umowa o powierzenie Grantu nr 00115-6935-UM0520149/20 

 Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców obszaru LGD

Zaproszenie na Webinarium

Szanowni Państwo!

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łowiczu serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, które odbędzie się w środę 3 listopada 2021 r. w godz. 10:00 – 11:15.

Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu z udziałem przedstawicieli Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Strony