Ewaluacja zewnętrzna realizacji Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2015 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

Ewaluacja zewnętrzna 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 2020

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” nr 19/Z/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku