Szkolenie orgaznizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej, ani działalności gospodarczej. Szkolenie będzie dotyczyło kwestii prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania środków finansowych na działania organizacji. Odbędzie się ono w Nieborowie, w terminie 7-8 listopada 2016 r.

Nawiązanie współpracy

LGD "Ziemia Łowicka" nawiązało współpracę z Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. W dniu 18.10.2016r. wspólnie przeprowadziliśmy spotkanie informacyjne dla przedstawicieli ośrodków, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dla grup defaworyzowanych

Strony