Podpisanie Umów Grantowych

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i rozpoczyna się realizacja 6 projektów grantowych na na łączną kwotę 215 212,00 zł. 

Wśród grantobiorców znaleźli się:

OSP w Karsznicach Dużych - zadanie Grantowe pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem”

Umowa Grantowa podpisana !!!

W dniu 19 listopada 2021 roku Prezes Zarządu Dariusz Reczulski oraz Wiceprezes Zarządu Zbigniew Bończak podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Umowę o przyznanie pomocy na projekt Grantowy pod nazwą: "Rozwój Infrastruktury technicznej i społeczno – kulturalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

Zakończenie realizacji projektu grantowego Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców obszaru LGD

Informujemy o zakończeniu realizacji projektu grantowego - Umowa o powierzenie Grantu nr 00115-6935-UM0520149/20 

 Podniesienie świadomości prozdrowotnej i prosportowej mieszkańców obszaru LGD

Strony