POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

W imieniu Przewodniczącej Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” informujemy, iż w dniu 05 lutego 2021 roku, godzina 15:00 - odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące wydania opinii w sprawie zmiany umów o przyznaniu pomocy – dotyczy Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Rozwijania działalności gospodarczej.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMÓW O PRZYZNANIU POMOCY DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

W związku z istotnymi zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą wprowadzonych m.in. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

UWAGA!!! UWAGA!!!

Niniejszym informujemy, że biuro LGD "Ziemia Łowicka" z dniem 23.11.2020 r (poniedziałek) wraca do pracy stacjonarnej. Jednak z uwagi na aktualnie panującą sytuację bardzo prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego jedynie do pilnych spraw.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Fundusz pomocowy

Praca w czasie pandemii jest niezwykle trudna. Dlatego podjęliśmy starania, aby przygotować się do ewentualnej pracy zdalnej. Zakupiliśmy laptop wraz z oprogramowaniem, słuchawki, kamery oraz dysk sieciowy. Przystosowaliśmy również posiadany sprzęt elektroniczny. Dodatkowo zostanie zakupione oprogramowanie do prowadzenia Webinariów wraz ze szkoleniem pracowników w tym zakresie. Jednak nie było by to możliwe bez zewnętrznych środków finansowych.

Strony