PROW 2021-2027

Rozpoczynamy prace nad Nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027

Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu 11 lipca 2022 roku, przedstawiciele Zarządu LGD "Ziemia Łowicka" w osobach Prezes Dariusz Reczulski oraz Wiceprezes Zbigniew Bończak podpisali umowę w ramach poddziałania Wsparcie Przygotowawcze. Tym samym rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Niebawem na naszej stronie pojawi się harmonogram spotkań w każdej z 8 Gmin wchodzących w skład LGD "Ziemia Łowicka". 

Strony