Podpisanie Umów Grantowych

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i rozpoczyna się realizacja 6 projektów grantowych na na łączną kwotę 215 212,00 zł. 

Wśród grantobiorców znaleźli się:

OSP w Karsznicach Dużych - zadanie Grantowe pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem”

Strony